அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...

வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெருவில் உள்ள விருதாலத்தார் (டிக் விடு) மில்லலத் நகர் பள்ளிவாசலின் முன்னால் மோதினார் அப்துல் ஹா...

மேலும் படிக்க »

 வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி* வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி*

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெருவில் உள்ள மங்கல்த்தார் (மர்ஹூம்) குலாம்சா அவர்களின் மகன் *முஹம்மதுஅலி* என்பவர்  இன்று (04-03-1...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி- வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி-

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெருவில் உள்ள (மர்ஹூம்) உஸ்த்தாபாய் அப்துல்காதர் அவர்களின் மகன் *பீர்முஹம்மது* என்பவர் நேற்று (22-02-19) ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அல்ஜசீரா தெருவில் உள்ள லெப்பைகுடிகாட்டை சேர்ந்த ஓதுலெப்பை (மர்ஹூம்) முஹம்மது காசிம் அவர்களின் மனைவி *லத்தீமுன்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் வடக்குசின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் வடக்குசின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர்  வடக்குசின்னதெருவை சேர்ந்த ஆலிவீடு (வக்கீல்விடு) மர்ஹூம் முஹம்மது இபுராஹிம் அவர்களின் மனைவி ஐசாபி என்பவர் இன்று (06-02-19) ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர்  வடக்கு சின்னதெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் வடக்கு சின்னதெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வடக்கு சின்னதெருவை சேர்ந்த விருதாலத்தார் தீன்முஹம்மது அவர்களின் மனைவி *நூர்ஜஹான்* என்பவர் இன்று (02-02-19) இரவு சுமார் 7....

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் கிழக்கு நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் கிழக்கு நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் நடுத் தெரு (கிழக்குதெரு)வில் உள்ள தோழாம் வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது காசிம் அவர்களின் மகன் நெல்கார் M.முஹம்மதுஅலி என்பவர்நேற்று (0...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!!!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அப்ஸாராமில் தெருவில் உள்ள தம்பார்த்தார் (கீச்சான்) வீடு அப்துல் ரஹீம் அவர்களின் மனைவி A.நூர்ஜஹான் என்பவர் இன்று (...

மேலும் படிக்க »

 வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!!

வி.களத்தூர்  தெற்கு தெருவில் உள்ள ஒத்தமாடு வீடு அப்துல் கப்ஃபார் அவர்களின் மாமியாரும் மர்ஹூம் முஹம்மது கனி அவர்களின் மனைவியுமான M.ஹாத்துன...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் கிழக்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் கிழக்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!!

   வி.களத்தூர்  தொரபாட்டில் உள்ள ஒரங்கூரார் வீடு மர்ஹூம் தமீஜ்தீன் டாக்டர் அவர்களின் மகன்  T.கமால் பாஷா என்பவர் இன்று (29-12-18) கா...

மேலும் படிக்க »

சவூதி அரேபியாவில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்!  சவூதி அரேபியாவில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்!

வி.களத்தூர் தெற்குத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் தெற்குதெருவில் உள்ள பொஹர்ஷா வீடு வி.களத்தூர் ஜாமியா பள்ளிவாசல் பிலால் B.சையதுல்லா அவர...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து  செய்தி! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் நடுத்தெருவில் உள்ள குயில் வீடு மர்ஹூம் ஹமர்தீன் அவர்களின் மகன் நியுஸ் பேப்பர் கடை H.ஷஹாபுதீன் எ...

மேலும் படிக்க »

V.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி! V.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெரு புகார்ஷாவீடு மர்ஹூம் புகார்ஷா அவர்களின் மகன் முஹம்மது ஜெக்கிரியா என்பவர் இ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் நடுத்தெருவில் உள்ள கோட்டையாம் வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது அலி அவர்களின் மகன் *M.அவரங்கசீப்* என்பவர்  இன்று (15-12-18) காலை ச...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு வபாத்து செய்தி!

வபாத்து செய்தி..வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு..மொட்டானா கமால்பாட்சா ( UAE Exchange) அவர்களின் பேரனும் நூர் முஹம்மது மகனும்மாகிய ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!

A.அக்பர் பாஷா அவர்கள் பழைய படம். வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் பிஸ்மில்லாஹ் தெருவில் உள்ள தோழாம் வீடு மர்ஹூம் O.A அப்துல் ஜப்பார் அவர்களின்...

மேலும் படிக்க »

 வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்ன தெருவில் உள்ள   காஜி பக்கீர் முஹம்மது அவர்களின் மகன்  காஜி *ஜாஹிர்உசேன்* என்பவர்  இன்று (27-11-18)...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி !! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி !!

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் நடுத் தெருவில் உள்ள டாவ்கார் ஷர்புதீன் (கீத்துகடை) அவர்களின் மனைவி மெஹருன்னிசா என்பவர் ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் தெரு வபாத்து செய்தி!⬆ வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் தெரு வபாத்து செய்தி!⬆

 வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி* வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள மணியார்வீடு அப்துல்குத்தூஸ் அவர்களின் மனைவி *ஃபஜ்ளுநிசா* என்பவர் இன்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!

வி்.களத்தூர் வபாத்துசெய்தி வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அல்முஹபத் தெருவில் உள்ள பேளூர் மர்ஹூம் மதார்சா அவர்களின் மகன் *பிச்சை முஹம...

மேலும் படிக்க »
 
Top
-