அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர்  வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!!!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி மில்லத் நகர் மையத் மில்லத் நகர்  ஜாமீஆ  பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள அன்வர் பாஷா அவர்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!!

அஸ்லாமு அலைக்கும் (வரஹ்) தெற்கு தெருவில் உள்ள தம்பார்தார் கொத்து மொய்ன்பட்சா வீடு  (மர்ஹூம்) சர்புதீன் அவர்களின் மகன்   S. முஹம்மது யூனூ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் தெற்குதெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் தெற்குதெரு வபாத்து செய்தி!!

  அஸ்லாமு அலைக்கும் (வரஹ்) தெற்கு தெருவில் உள்ள தம்பார்தார் கொத்து காதர் பாட்சா அவர்களின் மகன் K.முஹம்மது இபுராஹிம் அவர்கள் இன்று இரவு 7:...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மேற்குத் தெரு வபாத் செய்தி! வி.களத்தூர் மேற்குத் தெரு வபாத் செய்தி!

வி.களத்தூர் மேற்குத் தெரு மர்ஹும் K.A. அப்துல் சத்தார் அவர்களின் மனைவி எஹசன் பீவி என்பவர் இன்று (11-12-2019)சுமார் மாலை 5 மணியளவில் வப...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மேற்கு பள்ளிவாசல் தெரு வபாத்துசெய்தி! வி.களத்தூர் மேற்கு பள்ளிவாசல் தெரு வபாத்துசெய்தி!

வி.களத்தூர் வபாத்துசெய்தி! வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள வாழ்வான் அலாவூதீன் அவர்களின் மனைவி *ஐசாபீவி* என்பவர் இன்று (26-09-19)...

மேலும் படிக்க »

V.களத்தூர் தெற்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!! V.களத்தூர் தெற்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் வபாத்துசெய்தி! வி.களத்தூர் தெற்கு தெருவில் உள்ள ஒத்தாமாடு வீடு தம்பார்த்தார் கலிபுல்லா அவர்களின் மனைவி *ஹமருன்னிஸா* என...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் துபாயில் வபாத்தாகிவிட்டார்*! வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் துபாயில் வபாத்தாகிவிட்டார்*!

வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் துபாயில் வபாத்! வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் மதினா தெருவில் உள்ள விருதலத்தார் கணக்குபிள்ளை(மர்ஹீம்)முஹம்மது சரீப் மகன் ஜ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினாதெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினாதெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெருவில் உள்ள பொஹர்சா வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது ஜெக்கரிய்யா அவர்களின் மனைவி M.லத்தீபுன்னிசா என்பவர் இன்று (2...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அல்ஜஸிரா தெருவில் உள்ள வெம்பார்த்தார் வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது ஹனீபா அவர்களின் மனைவி (உதுமான்)M.ரஹிமாபீ என்பவர் இன...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் நடுத் தெருவில் உள்ள துவான் வீடு M.ஜமால்தீன் அவர்களின் மகன் J.முஹம்மது அஸ்லம் என்பவர் இன்று (24-06-19) அதிகாலை சுமார் 2:40 ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூரை சேர்தவர் இன்று துபையில் வபாத் ஆகிவிட்டார்! வி.களத்தூரை சேர்தவர் இன்று துபையில் வபாத் ஆகிவிட்டார்!

*வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி* வி.களத்தூர் நடுத் தெருவில் உள்ள ஆலி மர்ஹூம் அப்துல் பாரி அவர்களின் மகன் *A.வருசைமுஹம்மது* என்பவர் *துபையில்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் தெற்கு தெருவில் உள்ள (நார்மண்டியார்) இழுபந்த்தார் மர்ஹூம் ஹாஜா மொய்தீன் அவர்களின் மகன் (மாவுமில்) H.முஹம்மது அலி என்பவர் நேற்று...

மேலும் படிக்க »

V.களத்தூரை சேர்ந்தவர் திருச்சியில் வபாத்! V.களத்தூரை சேர்ந்தவர் திருச்சியில் வபாத்!

 வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் கோஷா தெருவை சேர்ந்த   மர்ஹூம் நபிகான் அவர்களின் மகன் N.ஹயாத் கான் என்பவர் இன்று (28-04-19)...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் ,மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் பிஸ்மில்லாஹ் தெருவில் உள்ள மர்ஹூம் குலாம்சா அவர்களின் மகன் பாப்புரொட்டி G.அப்துல் காதர் என்பவர் இன்று (28-04-19) ...

மேலும் படிக்க »

துபாயில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்! துபாயில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்!

வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு மொட்டனா வீட்டில் உள்ள திருச்சியை சேர்ந்த மர்ஹூம் முஹம்மது கவுஸ் அவர்களின் மகன் திரு...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!!!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அப்சாரமில் தெருவில் உள்ள தம்புராவுத்தர் (கீச்சான் அப்துல் ரஹீம்) வீடு A.ஹசேன் முஹம்மது அவர்களின் மனைவி H.ஜன்னத்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி!!

 முஹம்மது யூசுப். வி.களத்தூர் நடுத் தெருவில் உள்ள மொட்டனா வகையரா கட்டிசோறு வீடு மர்ஹூம் பக்கீர்முஹம்மது  அவர்களின் மகன் F.ம...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அகரம் ரோட்டில் உள்ள ரஹ்மான் (சார்)ஆசிரியர் அவர்களின் தந்தை மொய்தீன்சரீப் (எ) ராஜ்பாய் என்பவர்  இன்று ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மேற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் மேற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் மேற்கு தெருவில் உள்ள மங்கள்த்தார்வீடு மர்ஹூம் (பம்பாய்கர்) தாஜ்தீன் அவர்களின் மனைவி *T.முசல்மாபீ* என்பவர் இன்று (22-03-19) ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னதெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னதெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னதெருவில் உள்ள தோழம்வீடு கூப்பன்  காரர் மர்ஹூம்  B.தீன்முஹம்மது  அவர்களின் மகன்  *D.பாபர்* என்பவர் இன்...

மேலும் படிக்க »
 
Top
-