அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...
 

பிப்-01
நீங்கள் துபையில் வாகன உரிமையாளராக, வாகன ஓட்டுனராக இருந்தால் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் அதற்கான அபராதங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் குறித்த முழுமையான லேட்டஸ்ட் விபரங்கள் ஆங்கிலத்தில்,

No Violation Fine Black Points In presence / In absentia Vehicle confiscated / Days
1 Driving dangerously (racing). Dh2000 12 Both 30
2 Driving under the influence of alcohol, drugs or similar substances. Decided by court 24 Both 60
3 Driving a vehicle without number plates. Dh1000 24 In presence 60
4 Causing death of others. Decided by court 12 In presence 30
5 Not stopping after causing an accident that resulted in injuries. Decided by court 24 Both 60
6 Reckless driving. Dh2000 12 Both 30
7 Exceeding maximum speed limit by more than 60km/hr. Dh1000 12 Both 30
8 Driving in a way that endanger civilians. Dh1000 12 Both 30
9 Jumping a red light. Dh800 8 Both 15
10 Running away from a traffic policeman. Dh800 12 Both 30
11 Dangerous overtaking by trucks. Dh800 24 Both 60
12 Causing a car to overturn. Decided by court 8 Both
13 Causing serious injuries. Decided by court 8 In presence
14 Exceeding maximum speed limit by not more than 60km/hr. Dh900 6 Both
15 Exceeding maximum speed limit by not more than 50km/hr. Dh800 Both
16 Overtaking on the hard shoulder. Dh600 6 In presence
17 Entering road dangerously. Dh600 6 Both
18 Causing moderate injury. Decided by court 6 Both
19 Heavy vehicle lane discipline. Dh600 6 Both
20 Overtaking from a prohibited place. Dh600 6 In presence
21 Causing serious damage to a vehicle. Decided by court 6 In presence
22 Exceeding maximum speed limit by not more than 40km/hr. Dh700 Both
23 Parking in fire hydrant places, spaces allocated for people with special needs and ambulance parking. Dh1000 4 Both
24 Exceeding maximum speed limit by not more than 30km/hr. Dh600 Both
25 Driving against traffic. Dh400 4 In presence
26 Allowing children under 10 years old to sit in the front seat of a vehicle. Dh400 4 In presence
27 Failure to fasten seat belt while driving. Dh400 4 In presence
28 Failure to leave a safe distance. Dh400 4 Both
29 Failure to follow the directions of the policeman. Dh400 4 Both
30 30 Exceeding maximum speed limit by not more than 20km/hr. Dh500 Both
31 Entering a road without ensuring that it is clear. Dh400 4 In presence
32 Exceeding permitted level of car window tinting. Dh500 In presence 30
33 Not giving way to emergency, police and public service vehicles or official convoys. Dh500 4 Both
34 Driving a heavy vehicle that does not comply with safety and security conditions. Dh500 In presence 30
35 Failure to stop after causing an accident. Dh500 6 Both 7
36 Driving a noisy vehicle. Dh500 Both 30
37 Allowing others to drive a vehicle for which they are unlicensed. Dh500 In presence
38 Loading a heavy vehicle in a way that may cause danger to others or to the road. Dh500 6 Both 7
39 Overload or protruding load from a heavy vehicle without permission. Dh500 6 Both 7
40 Driving a vehicle that causes pollution. Dh500 Both
41 Stopping on the road for no reason. Dh500 4 In presence
42 Stopping on a yellow box. Dh500 Both
43 Not giving pedestrians way on pedestrian crossings. Dh500 6 Both
44 Failure to abide by traffic signs and directions. Dh500 Both
45 Throwing waste from vehicles onto roads. Dh500 4 Both
46 Refusing to give traffic police name and address when required. Dh500 In presence
47 Stopping vehicle on the left side of the road in prohibited places. Dh500 Both
48 Stopping vehicle on pedestrian crossing. Dh500 Both
49 Teaching driving in a training vehicle that does not bear a learning sign. Dh500 Both
50 Teaching driving in a non training vehicle without permission from licensing authority. Dh500 In presence
51 Placing marks on the road that may damage the road or block traffic. Dh500 Both
52 Operating industrial, construction and mechanical vehicles and tractors without permission from licensing authority. Dh500 In presence 7
53 Modifying vehicle’s engine without permission. Dh400 In presence
54 Modifying vehicle’s chasses without permission. Dh400 In presence
55 Changing vehicle’s color without permission. Dh400 In presence
56 Exceeding maximum speed limit by not more than 10km/hr. Dh400 Both
57 Driving with a driving license issued by a foreign country except in permitted cases. Dh400 In presence
58 Violating the terms of the driving license. Dh300 In presence
59 Parking behind vehicles and blocking their movement. Dh300 Both
60 Towing a vehicle or a boat with an unprepared vehicle. Dh300 In presence
61 Driving a vehicle that omits gases or fumes with substances exceeding permitted rates. Dh300 Both
62 Leaving a vehicle on the road with its engine running. Dh300 Both
63 No lights on the back or sides of trailer container. Dh200 Both
64 Lights on the back or sides of container not working. Dh200 Both
65 Taxis, which have designated pickup areas, stopping in undesignated places. Dh200 4 Both
66 Prohibited entry. Dh200 4 Both
67 Blocking traffic. Dh200 Both
68 Vehicle unfit for driving. Dh200 Both 7
69 Driving a light vehicle that does not comply with safety and security conditions. Dh200 Both 7
70 Not lifting exhaust of trucks. Dh200 Both 7
71 Not covering loads of trucks. Dh3000 Both 7
72 Using vehicle for purposes other than designated. Dh200 4 In presence 7
73 Heavy vehicle prohibited entry. Dh200 4 Both 7
74 Violating loading or unloading regulations in parking. Dh200 4 In presence 7
75 Carrying and transporting passengers illegally. Dh200 4 In presence 7
76 Writing phrases or placing stickers on vehicle without permission. Dh200 Both
77 Not taking road safety measures during vehicle breakdowns. Dh200 Both
78 Turning at undesignated points. Dh200 4 Both
79 Turning the wrong way. Dh200 4 Both
80 Loading a light vehicle in a way that may pose a danger to others or to the road. Dh200 3 Both 7
81 Overload or protruding load on light vehicles without permission. Dh200 3 In presence 7
82 Stopping vehicle without keeping the distance specified by the law from a curve or junction. Dh200 Both
83 Transporting passengers by vehicle undesignated for this purpose. Dh200 4 In presence
84 Sudden swerve. Dh200 4 In presence
85 Driving a taxi without required license. Dh200 4 In presence
86 Carrying passengers in driving training vehicle. Dh200 4 In presence
87 Driving a taxi with an expired warranty. Dh200 In presence
88 Reversing dangerously. Dh200 Both
89 Taxi refusing to carry passengers. Dh200 4 Both
90 Falling or leaking load. Dh3000 12 Both 30
91 Not securing vehicle while parked. Dh200 Both
92 Parking in prohibited places. Dh200 2 In presence
93 Parking in loading and offloading areas without need. Dh200 In presence
94 Parking on road shoulder except in cases of emergency. Dh200 In presence
95 Using multi-colored lights. Dh200 Both
96 Not wearing helmet while driving motorbike. Dh200 4 Both
97 Exceeding passenger limit. Dh200 3 In presence
98 Driving with tires in poor condition. Dh200 In presence 7
99 Driving with an expired driving license. Dh200 3 In presence
100 Not renewing vehicle registration after expiry. Dh400 In presence
101 Driving unlicensed vehicle. Dh200 In presence 7
102 Violation of laws of using commercial number plates. Dh200 In presence
103 Not fixing number plates in designated places. Dh200 2 In presence
104 Driving with one number plate. Dh200 2 In presence
105 Driving at night or in foggy weather without lights. Dh200 4 In presence
106 Using un-matching number plates for trailers and containers. Dh200 Both
107 Not fixing reflective stickers at the back of trucks and heavy vehicles. Dh200 Both
108 Not using indicators when changing direction or turning. Dh200 3 In presence
109 Not giving way for vehicles to pass on the left. Dh200 Both
110 Not giving way to vehicles coming from the left where required. Dh200 Both
111 Stopping a vehicle in a way that may pose danger or block traffic. Dh200 3 Both
112 Failure to have vehicle examined after carrying out major modification to engine or body. Dh200 In presence 7
113 Using training vehicles outside of timings specified by licensing authority. Dh200 In presence
114 Using training vehicles in places not designated by licensing. Dh200 Both
115 Overtaking from the right. Dh200 4 Both
116 Overtaking in a wrong way. Dh200 3 In presence
117 Driving an unlicensed vehicle. Dh200 In presence 7
118 Abuse of parking space. Dh200 3 Both
119 Number plates with unclear numbers. Dh200 3 Both
120 Violating tariff. Dh200 6 Both
121 Light vehicle lane discipline. Dh200 2 Both
122 Parking vehicles on pavement. Dh200 3 Both
123 Not showing vehicle registration card when required. Dh200 In presence
123 Not showing driving license when required. Dh200 In presence
125 Not fixing taxi sign where required. Dh200 Both
126 Not fixing a sign indicating licensed overload. Dh200 3 In presence
127 Using interior lights for no reason while driving. Dh100 In presence
128 Failure to abide by specified color for taxis or training cars. Dh200 In presence
129 Failure to display tariff of buses or taxis or not showing them when required. Dh200 In presence
130 Broken lights. Dh200 6 In presence
131 Using horn in prohibited areas. Dh200 2 In presence
132 Driving below minimum speed limit. Dh200 Both
133 Failure to keep taxis and buses clean inside and outside. Dh200 In presence
134 Smoking inside taxis and buses. Dh200 Both
135 Using hand-held mobile phone while driving. Dh200 4 In presence
136 Not abiding by taxi drivers obligatory uniform or not keeping it in good condition. Dh100 In presence
137 Calling on passengers in the presence of signs. Dh100 Both
138 Not displaying truck’s load on both sides. Dh100 Both
139 Not carrying driving license while driving. Dh100 In presence
140 Not carrying vehicle registration card while driving. Dh100 In presence
141 Driving without spectacles or contact lenses. Dh100 In presence
142 Not using interior light in buses at night. Dh100 In presence
143 Broken indicator lights. Dh100 2 In presence
144 Using horn in a disturbing way. Dh100 2 In presence
145 Having no red light at the back of vehicle. Dh100 Both
146 Opening left door of taxi. Dh100 3 In presence
147 Pedestrians crossing from undesignated places (If any existed). Dh200 In presence
Click here to view and pay your traffic fines online

*The original article (published in February 2016) has been updated to reflect current traffic fines.

Source: Gulf News
தமிழில்: நம்ம ஊரான்
அதிரை நியூஸ்: 

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-