அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...பெரம்பலூர்,அக்.27:
வேலை வாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகையைப் பெற விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட வேலை வாய்ப்புத் துறை அலுவலர் தியாகராஜன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தெரித்திருப்பதாவது :
பள்ளியில் எஸ் எஸ் எல்சி பயின்று தேர்ச்சி அடையாதவர்கள் முதல் பட்டதாரிகள் வரை வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து தொடர்ந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக வேலை வாய்ப்பின்றிக் காத்திருக்கும் பதிவு தா ரர் க ளுக்கு வேலை வாய்ப் பற்ற இளை ஞர் க ளுக் கான உத வித் தொகை வழங் கும் திட் டத் தின் கீழ் பெரம் ப லூர் மாவட்ட வேலை வாய்ப் புத் துறை அலு வ ல கத் தின் மூலம் விண் ணப் பப் ப டி வங் கள் வழங் கப் ப டு கி றது.
இத் திட் டத் தின் கீழ் பயன் பெற கல் வித் த கு தியை வேலை வாய்ப்பு அலு வ ல கத் தில் பதிவு செய்து 5வரு டங் கள் முடி வ டைந் த வ ராக இருக்க வேண் டும்.
அதா வது 2011 செப் டம் பர் 30ம்தே திக்கு முன் னர் பதிவு செய் த வ ராக இருக்க வேண் டும். மனு தா ரர் தனது வேலை வாய்ப்பு அலு வ லக அடை யாள அட் டையை தவ றா மல் தொடர்ந்து புதுப் பித்து வந் தி ருக்க வேண் டும். தாழ்த் தப் பட்ட, பழங் குடி இனத் த வர் கள் கடந்த செப் டம் பர் 30ம்தே தி யன்று 45 வய தைக் கடந் த வ ராக இருத் தல் கூடாது. மற்ற வகுப் பி னர் கள் அதே போன்று 40 வய தைக் கடந் த வ ராக இருத் தல் கூடாது. மனு தா ர ரு டைய குடும்ப வரு மா னம் ஆண் டுக்கு ரூ.50ஆயி ரத் திற்கு மிகா மல் இருக்க வேண் டும்.
மேலும் மனு தா ரர் எந்த ஒரு கல்வி நிறு வ னத் தி லும் சேர்ந்து கல்வி பயி லும் மாணவ, மாண வி ய ராக இருத் தல் கூடாது. ஆயி னும் தொலை தூ ரக் கல்வி பயி லு ப வ ராக இருக் க லாம். மனு தா ரர் சுய மா கத் தொழில் செய் ப வ ரா கவோ, சுய மாக சம் பாத் தி யம் செய் ப வ ரா கவோ இருத் தல் கூ டாது.
புதிய விண் ணப் பப் ப டி வம் வழங் கப் பட்டு பூர்த்தி செய்த படி வங் கள் நவம்பர் 30ம்தேதி வரை அலுவலக வேலை நாட்களில் காலை 10 மணி மு தல் மதி யம் 1-மணி வரை பெறப் ப டும்.
மனு தா ரர் விண் ணப் பப் படி வம் பெற் றுக் கொள் வ தற்கு அனைத்து கல் வி சான் றி தழ் கள், மாற் றுச் சான் றி தழ் வேலை வாய்ப்பு அலு வ லக அடை யாள அட் டை யின் அசல் ஆவ ணங் க ளு டன் வருகை தர வேண் டும் என மாவட்ட வேலை வாய்ப்புத்துறை அலுவலர் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-