அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...
பெரம்பலூர், அக்.26:
பெரம்பலூரில் மகளிருக்கான இலவச தையற்கலை பயிற்சியில் சேர வருகிற நவ.1ம்தேதி நேர்காணல் நடக்கிறது.
இது கு றித்து ஐஓபி கிராமிய சுயவேலை வாய்ப்பு பயிற்சி மைய இயக்குனர் (பொ)அருள் தாசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பெரம்பலூர் சங்குப் பேட்டை ஐஓபி கிராமிய சுய வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி மையத்தில் வருகிற நவ.2ம்தேதி முதல் மகளிருக்கான தையற்கலைப் பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் சேர் வ தற்கு விரும் பு வோர் 18 வயதிற்கு மேற் பட்டவராகவும், 40 வயதிற்கு குறைவானவ ரா க வும், குறைந் த பட் சம் 8ம் வகுப்புப் படித் த வ ரா க வும், பெரம் ப லூர் மாவட் டத் தைச் சேர்ந் த வ ரா க வும், சுய தொ ழில் தொடங் கு வ தில் ஆர் வம் உள் ள வ ரா க வும் இருத் தல் வேண் டும். பயிற்சி மைய வளா கத் தி லேயே தொடர்ந்து 21 நாட் கள் நடை பெ றும் இந் தப் ப யிற்சி காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடை பெ றும்.
பயிற் சிக் காலத் தில் மதிய உணவு இல வ ச மாக வழங் கப் ப டும். பயிற்சி முடித் த வு டன் இப் ப யிற் சி யில் தேர்ச்சி பெற் ற வர் க ளுக்கு சான் றி தழ் கள் வழங் கப் ப டும். இந் தச் சான் றி தழ் அர சால் அங் கீ க ரிக் கப் பட் ட தா கும். விருப் பம் உள் ள வர் கள் பெரம் ப லூர் சங் குப் பேட்டை, மத ன கோ பா ல பு ரத் தில் உள்ள ஐஓபி வங் கி யின் மாடி யி லுள்ள கிரா மிய சுய வே லை வாய்ப்பு பயிற்சி மையத் தின் இயக் கு ன ரி டம் தங் க ளது பெயர், வயது, விலா சம், கல் வித் த குதி ஆகி ய வற்றை குறிப் பிட்டு விண் ணப் பிக்க வேண் டும். அதோடு, குடும்ப அட்டை, வாக் கா ளர் அடை யாள அட்டை, பள்ளி மாற் றுச் சான் றி தழ் ஆகி யற் றின் நகல், 4 பாஸ் போர்ட் சைஸ் போட்டோ, 1 ஸ்டாம்ப் சைஸ் அளவு போட்டோ ஆகி ய வற் றை யும் விண் ணப் பத் து டன் இணைத்து விண் ணப் பிக்க வேண் டு மென கேட் டுக் கொள் ளப் ப டு கி றது.
நவ.1ம் தேதி நடக் க வி ருக் கும் நேர் மு கத் தேர்வு மற் றும் நுழை வு தேர் வில் பங்கு பெற்று தேர்ச்சி பெறு ப வர் க ளுக்கு இல வ சப் பயிற் சி யில் சேர அனு மதி வழங் கப்ப டும். இவ் வாறு அதில் கூறப் பட் டுள் ளது.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-