அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...பெரம்பலூர்,ஆக.7:
பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலுள்ள மாணவ,மாணவியர் உயர் கல்வி கற்க கல்விக்கடன் பெறுவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில், 2016-17ம் கல்வியாண்டிற்கான முதல் கட்ட கல்விக் கடன் முகாம் கடந்த ஜூலை மாதம் 30ம்தேதி நடை பெற்றது. அதனையடுத்து 2ம்கட்ட கல்விக் கடன்களுக்கான முகாம் நேற்று (6ம்தேதி) பெரம்பலூர் கலெக்டர் அ லுவலகத்தில் நடந்தது.
இதில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலுள்ள வேப்பந்தட்டை, ஆலத்தூர் வட்டாரங்கள் மற்றும் அரும்பாவூர், பூலாம் பாடி பேரூராட்சிப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியருக்காக 11 வங்கிகளைச் சேர்ந்த 29 வங்கிக் கிளைகள் கலந்து கொண் டன. இதில் மருத் து வம் பயி லும் 13 பேரும், பொறி யி யல் மற் றும் தொழில் நுட் பம் பயி லும் 188 பேரும், பட் ட யக் கல்வி (டிப் ளமோ) பயி லும் 46 பேரும், பிற பாடப் பி ரி வு க ளில் பயி லும் இதர நபர் கள் என மொத் தம் 341 மாணவ, மாண வி யர் ரூ.12.35 கோடி மதிப் பி லான வங் கிக் கட னு த வி க ளைக் கேட்டு விண் ணப் பித் த னர்.
இது குறித்து கலெக் டர் நந் தக் கு மார் தெரி விக் கை யில், கல் விக் க டன் முகாம் க ளில் விண் ணப் பித் துள்ள மாணவ,மாண வி ய ரில் முறை யான ஆவ ணங் கள், கல் வித் த குதி ஆகி யன சரி பார்க் கப் பட்டு தகு தி யான நபர் க ளுக்கு விரை வில் கல் விக் க டன் வழங்க நட வ டிக்கை மேற் கொள் ளப் ப டும்.
மேலும் கடந்த 30ம் தேதி யும், நேற் றும் 2 கட் டங் க ளாக நடத் தப் பட்ட கல் விக் கடன் வழங் கும் முகாம் க ளில் கலந்து கொள்ள முடி யா த வர் கள் வரும் 20ம் தேதி பெரம் ப லூர் கலெக் டர் அலு வ ல கத் தில் நடை பெ ற வுள்ள 3ம் கட்ட கல் விக் க டன் வழங் கும் முகா மில் கலந்து கொள் ள லாம். இதில் மாவட் டத் தின் அனைத் துப் பகு தி க ளைச் சேர்ந்த மாணவ,மாண வி ய ரும் ஒன் றா கப் பங் கேற் க லாம்.
மேலும் கல் விக் க டன் தேவைப் ப டும் மாணவ,மாண வி யர் மற் றும் அவர் க ளது பெற் றோர் அல் லது பாது கா வ ல ரின் இரண்டு பாஸ் போர்ட் அ ளவு புகைப் ப டம், 10ம் வகுப்பு மற் றும் 12ம் வகுப்பு மதிப் பெண் சான் றி தழ், கல் லூரி முதல் வ ரின் சேர்க் கைக் கான சான் றி தழ் கள் (BONA FIDE CERTIFICATE கல் லூரி மூலம் வழங் கப் பட்ட கட் ட ண வி வ ரம் (FEES STRUCTURE) பெற் றோ ரின் ஊதி யச் சான் றி தழ், வரு மா னச் சான் றி தழ், குடும் ப அட்டை, மருத் து வக் கல்வி, பொறி யி யல் கல் விக் கான ஒதுக் கீடு செய் யப் பட்ட கல் லூ ரி க ளுக் கான சேர்க்கை ஆணை ஆகி ய வற் றைக் கொண்டு வர வேண் டும்.
முகா மிற் கான விண் ணப் பங் கள் அனைத்து ஊராட்சி ஒன் றி யங் கள் மற் றும் மாவட்ட ஊர க வ ளர்ச்சி முகமை ஆகிய இடங் க ளில் இல வ ச மாக பெற் றுக் கொள் ள லாம். மேலும் www.perambalur.nic என்ற இணை ய தள முக வ ரி லி ருந் தும் டவுன் லோடு செய்து கொள் ள லாம் எனத் தெரி வித் தார். நேற் றைய முகா மில் மாவட்ட முன் னோடி வங்கி மேலா ளர் அருள் தா சன், மாவட்ட வழங் கல் அலு வ ல ரின் நேர் முக உத வி யா ளர் சிவா மற் றும் வங் கி யா ளர் கள் கலந்து கொண் ட னர்.

0 கருத்துரைகள்:

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைதளம் வளர்ச்சிக்கு நிறை-குறைகளை சுட்டி காட்டவும்.உங்கள் வருகைக்கு ரோம்ப நன்றி.

 
Top
-