அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. VKALATHUR.IN இணையதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...

வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத்நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அல்ஜசீரா தெருவில் உள்ள லெப்பைகுடிகாட்டை சேர்ந்த ஓதுலெப்பை (மர்ஹூம்) முஹம்மது காசிம் அவர்களின் மனைவி *லத்தீமுன்...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் வடக்குசின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் வடக்குசின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர்  வடக்குசின்னதெருவை சேர்ந்த ஆலிவீடு (வக்கீல்விடு) மர்ஹூம் முஹம்மது இபுராஹிம் அவர்களின் மனைவி ஐசாபி என்பவர் இன்று (06-02-19) ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர்  வடக்கு சின்னதெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் வடக்கு சின்னதெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வடக்கு சின்னதெருவை சேர்ந்த விருதாலத்தார் தீன்முஹம்மது அவர்களின் மனைவி *நூர்ஜஹான்* என்பவர் இன்று (02-02-19) இரவு சுமார் 7....

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் கிழக்கு நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் கிழக்கு நடுத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் நடுத் தெரு (கிழக்குதெரு)வில் உள்ள தோழாம் வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது காசிம் அவர்களின் மகன் நெல்கார் M.முஹம்மதுஅலி என்பவர்நேற்று (0...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!!!

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் அப்ஸாராமில் தெருவில் உள்ள தம்பார்த்தார் (கீச்சான்) வீடு அப்துல் ரஹீம் அவர்களின் மனைவி A.நூர்ஜஹான் என்பவர் இன்று (...

மேலும் படிக்க »

 வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!! வி.களத்தூர் தெற்கு தெரு வபாத்து செய்தி!!!

வி.களத்தூர்  தெற்கு தெருவில் உள்ள ஒத்தமாடு வீடு அப்துல் கப்ஃபார் அவர்களின் மாமியாரும் மர்ஹூம் முஹம்மது கனி அவர்களின் மனைவியுமான M.ஹாத்துன...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் கிழக்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் கிழக்குத் தெரு வபாத்து செய்தி!!

   வி.களத்தூர்  தொரபாட்டில் உள்ள ஒரங்கூரார் வீடு மர்ஹூம் தமீஜ்தீன் டாக்டர் அவர்களின் மகன்  T.கமால் பாஷா என்பவர் இன்று (29-12-18) கா...

மேலும் படிக்க »

சவூதி அரேபியாவில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்!  சவூதி அரேபியாவில் வி.களத்தூரை சேர்ந்தவர் வபாத்!

வி.களத்தூர் தெற்குத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் தெற்குதெருவில் உள்ள பொஹர்ஷா வீடு வி.களத்தூர் ஜாமியா பள்ளிவாசல் பிலால் B.சையதுல்லா அவர...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து  செய்தி! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் நடுத்தெருவில் உள்ள குயில் வீடு மர்ஹூம் ஹமர்தீன் அவர்களின் மகன் நியுஸ் பேப்பர் கடை H.ஷஹாபுதீன் எ...

மேலும் படிக்க »

V.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி! V.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் மதினா தெரு புகார்ஷாவீடு மர்ஹூம் புகார்ஷா அவர்களின் மகன் முஹம்மது ஜெக்கிரியா என்பவர் இ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி!!

வி.களத்தூர் நடுத்தெருவில் உள்ள கோட்டையாம் வீடு மர்ஹூம் முஹம்மது அலி அவர்களின் மகன் *M.அவரங்கசீப்* என்பவர்  இன்று (15-12-18) காலை ச...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு வபாத்து செய்தி!

வபாத்து செய்தி..வி.களத்தூர், மில்லத் நகர், மதினா தெரு..மொட்டானா கமால்பாட்சா ( UAE Exchange) அவர்களின் பேரனும் நூர் முஹம்மது மகனும்மாகிய ...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் வபாத்து செய்தி!

A.அக்பர் பாஷா அவர்கள் பழைய படம். வி.களத்தூர் மில்லத் நகர் பிஸ்மில்லாஹ் தெருவில் உள்ள தோழாம் வீடு மர்ஹூம் O.A அப்துல் ஜப்பார் அவர்களின்...

மேலும் படிக்க »

 வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி! வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்னத் தெரு வபாத்து செய்தி!

வி.களத்தூர் பள்ளிவாசல் சின்ன தெருவில் உள்ள   காஜி பக்கீர் முஹம்மது அவர்களின் மகன்  காஜி *ஜாஹிர்உசேன்* என்பவர்  இன்று (27-11-18)...

மேலும் படிக்க »

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி !! வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி !!

வி.களத்தூர் நடுத்தெரு வபாத்து செய்தி வி.களத்தூர் நடுத் தெருவில் உள்ள டாவ்கார் ஷர்புதீன் (கீத்துகடை) அவர்களின் மனைவி மெஹருன்னிசா என்பவர் ...

மேலும் படிக்க »
 
Top
-